Kontakt

 På Sandbyholm finns vi alla

Sandbyholm

Sandbyholm, utanför Uppsala. GPS adress Björklinge Gränby 31

Sandby Western
Horseguard Franska Elbandet
GiLo Quarterhorses och
Fifis Hästtandvård
Vår webbutik: www.gilo.nu

Vår adress är:

Sandbyholm 743 74 Björklinge

Om du vill söka på datorn för att hitta hit, knappa då in Björklinge Gränby 31 som adress.
Tel 018 378130
Fifi 070 99 44 833
Louise 07 07 70 1832
Gillis 0739 882014 har hand om försäljning av Franska Elbandet
För inbetalning av kursavgift:
Bankgiro konto: 525-2994

Vill du vara med?
Skicka ett mail:
sandbywestern@gmail.com